top of page
 
 
 
 
 
Yangyang house

대지위치 : 강원도 양양군 양양읍

용 도 : 단독주택

대지면적 : 181.00 ㎡

건축면적 : 91.72 ㎡

연면적 : 178.04 ㎡

규 모 : 지상3층

구 조 : 철근콘크리트조

​설계담당 : 신정훈, 송송이

bottom of page