top of page
 
 
 
 
 
Yeongwol house

 

설 계 : 이상민 (에스엠엑스엘건축사사무소)

지위치 : 강원도 영월군 영월읍 덕포리

용도 : 단독주택

대지면적 : 481.00 ㎡

건축면적 : 204.14 ㎡

연면적 : 192.27 ㎡

규모 : 지상1층

구 조 : 철근콘크리트조

설계담당 : 이상민, 신정훈

​사 진 : 김한빛

bottom of page